SS7 blog

Горна Диканя hi-tech

Browsing Posts tagged КАТ

Съгласно ЗАНН , давността на наложените с НП глоби е две години , ако през това време органа не е предприел някакви действия за прилагане на наказанието (плащане на глобата). Абсолютния давностен срок е три години и той се прилага служебно. За съжаление две годишния срок (поне тукашния КАТ не си мърда пръста да предприема […]

Хм , на изхода на Благоевград в посока Кулата има ограничение от 60км/ч , което почти никой не спазва (освен аз , хе,хе) . От известно време обаче , там дебне цивилен бял опел астра с камера и радар. Днес беше цял ден и колегата го спаси единствено включения радардетектор . Бре пищи това чудо […]

Управлението на чужд автомобил дава много предимства на водача . Част от задълженията в ЗДП се отнасят за собственика на автомобила ,а не за водача. например годишния технически преглед и застраховката ГО. Ако управлявате чужд автомобил с изтекъл техн. преглед, КАТ не може да ви накаже за това : Чл. 181. Наказва се с глоба […]

Как да се защитим срещу НП за превишена скорост. Ако ви засекат със старите радари (които не снимат номера на колата) , нарушението превишена скорост е установено и доказано , но не е доказано кой го е извършил , нищо че са ви спрели вас и данните ви ги пишат във акта . Съдебната практика […]

Съгласно чл. 189 ал. 5 от ЗДП накзазателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв включително не подлежат на обжалване ! Това обаче е в директо противоречие с чл. 6. ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека : Член 6 1. Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или […]

Така . Да видим как и кой може да отнеме СУМПС (законно) . В ЗДП е описано точно : Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните […]

Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя. Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. : Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите […]

Всеки, които мисли, че не е правилно глоби до 50 лв да са необжалваеми може да подаде жалба, и евентуално след това да заведем дело в Европейския съд. Това го пиша, не защото съм против спазването на ЗДП , точно обратното ЗДП трябва да се спазва , особено ограниченията на скоростта. Пиша го , защото […]