Управлението на чужд автомобил дава много предимства на водача . Част от задълженията в ЗДП се отнасят за собственика на автомобила ,а не за водача. например годишния технически преглед и застраховката ГО.

Ако управлявате чужд автомобил с изтекъл техн. преглед, КАТ не може да ви накаже за това :

Чл. 181. Наказва се с глоба до 50 лв.:

1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед;

Не случайно аз не съм собственик на МПС :) Има и други , за които ще пиша отделно.

Годишния преглед не е скъп , правете го, защото недай си боже при ПТП ще се вкарате в голямо приключение със застрахователите .

Но ако случайно сте забравили , пропуснали сте срока за няколко дена, това е ефективен начин за защита. Пишете задължително като възражение в акта, че не носите отговорност, защото не сте собственик . Ако издалия НП не е уважил възражението ви, той нарушава закон –  оплачете се на началника му .

Неприятното в случая, е че глобата е необжалваема. Въпреки всичко може да обжалвате до РС на основание чл.6 ал.1 от Конвенцията за правата на човека – тя е задължителна за България.

Има прецедент в СГС, при който молбата е уважена и НП отменено.