Съгласно ЗАНН , давността на наложените с НП глоби е две години , ако през това време органа не е предприел някакви действия за прилагане на наказанието (плащане на глобата). Абсолютния давностен срок е три години и той се прилага служебно.

За съжаление две годишния срок (поне тукашния КАТ не си мърда пръста да предприема каквито и да било действия) , обаче не се прилага служебно. За целта трябва да се напише и внесе молба или заявление пред наказващия орган, с което предявяваме правото си за погасяване по давност.

Аз лично смятам да се възползвам съвсем скоро от това ми право. Имам три НП , връчени на 7.2007г , като едното е с изтекла две годишна давност , а другите две бяха обжалвани и давността изтича м.януари 2010 г.

За да не дразня излишно “органа” , ще пусна заявлението за погасяване по давност, след като изтече давностния срок и на трите НП.

До момента равносметката е 150 : 0 за мен , т.е. нула лева платени глоби на КАТ.

СЪщо така ми се разминаха едни 50 лв, наложени с НП от НАП през далечната 2005 г. , тях даже ги бях забравил. От НАП обаче очаквам ново НП (за неподадени декл. обр.6) което също ще трябва да отлежи 2 години.

При наличие на данъчни задължения, интересното е , че давността на лихвите е само три години (не съм съвсем сигурен , но соро ще проуча въпроса). При главницата давността е 5 години (ако няма действия на органа) и 10 г. абсолютна давност.