Съгласно чл. 189 ал. 5 от ЗДП накзазателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв включително не подлежат на обжалване !

Това обаче е в директо противоречие с чл. 6. ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека :

Член 6
1. Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Не съм единствения, който мисли, че ЗДП нарушава основно човешко право , да не говорим, че КАТ масово се възползват от това и праскат НП по 50 лв за щяло и нещяло , като дори имам два случая в които КАТ-аждия си измисля нарушение и аз по никакъв начин не мога да се защитя. Е в единия успях, щото измисленото нарушение беше за повече от 50 лв и аз заплаших шапкара със свидетел, съд, прокуратура и т.н. Както се беше разписал, изведнъж спря да пише :) и каза, че може да е станала грешка с радара , “айде сега те пускаме, ама карай внимателно”

И тъй като аз не съм съгласен България да се превърне в милиционерска държава, където всеки милиционер на пътя може да наказва с по 50 лв, възнамерявам да подам жалба до Европейския съд по правата на човека.

За тая цел, обаче първо трябва да са изчерпани вътре държавните средства за защита. И тъй като граждани не могат да сезират Конституционния съд, първо ще се обърна с искане към омбудсмана да направи това. Жалба до него се подава тук. Довечера ще напиша жалбата и ще я публикувам.

Съветвам всички, които мислят, че ЗДП нарушава основното човешко право на защита също да подадат жалба.

Ако омбудсмана реши да не сезира КС , то тогава ще подам жалбата до Европейския съд.

Жалбата до омбудсмана :

Г-н Омбудсман ,

Считам, че чл. 189 ал. 5 от ЗДП нарушава основното ми човешко право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд , съгласно чл.6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.

Аз (а и всички граждани на Р България) нямаме никаква възможност за защита срещу неправомерни действия на органите на МВР-КАТ, с които се налагат наказания – глоби до 50 лв включително.

Искам да изтъкна че 50 лв не е малка или незначителна сума за държава в която минималната работна заплата е 240 лв, а средната около 500лв. Също така твърдя, че органите на МВР-КАТ , се възползват от този член в ЗДП и масово налагат с Наказателни постановления глоби до 50 лв включително.

Моля да направите справка , какъв е процента на наложените с НП до 50 лв включително глоби , от всички наложени глоби от МВР-КАТ.

Моля Омбудсманът да сезира Конституционния съд за противоречие на чл. 189 ал. 5 от ЗДП на чл. 6 ал. 1 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Р.България е страна.

Така и така, там взимат заплати – създайте им малко работа, като пуснете по една жалба с подобен текст.