Енергоспестяващите лампи са една голяма заблуда – може да спестяват ток, ама и не светят.

Тези два дни докато си играх със системката за автоматизация, установих, че 20W енергоспестяваща лампа осигурява 5 lx осветеност, а 75W обикновена лампа – 20 lx осветеност.

Сравнението изобщо не е в полза на енергоспестяващата лампа. За да осигури 20 lx осветеност, тя би трябвало да е 80 W , срещу само 75W на обикновената лампа.

Светодиодните лампи пък са “мижи да те лажем” , не може дори да ги хване датчика за осветеност.

Отгоре на всичко, всякакви лампи с електроника в тях не подлежат на управление по осветеност (димиране) . Абе подлежат, ама мамата си трака – регулирането е в много тесни граници, а освен това при ниско напрежение започват да трептят изключително гадно, поради липса на инертност.

Всъщност по-принцип могат да се регулират добре, но не и с обикновени димери, работещи на фазов принцип. За правилно регулиране би трябвало да се използва PWM с по-висока честота, така, че окото да не забележи мигането.

Интереснообаче е как ще понесе димирането луминисцентна лампа с обикновен баласт (дросел) . Индуктивността на дросела би трябвало да не позволява прекъсване на тока през лампата, съответно и доста по-малко (или дори липса на)  мигане . Утре ще пробвам, щото нямам под ръка луминисцентна лампа.