Ако някой ви каже, че сте длъжни да се съобразявате или да спазвате някакъв стандарт (било български, европейски или международен) , да знаете, че тоя някой ви лъже много сериозно.

Да погледнем закона за националната стандартизация , по точно чл. 5 :

Чл. 5. (1) Българските стандарти се прилагат доброволно.

(2) В нормативен акт, който съдържа технически изисквания, могат да се правят препращания към български стандарти и/или части от български стандарти, само когато с нормативния акт се въвежда европейско право.

(3) Органите на изпълнителната власт, които разработват нормативни актове, в които има препращане към български стандарти и/или части от тях, разработени на национално ниво, съгласуват проектите на нормативните актове с БИС.

(4) Българският институт за стандартизация извършва обявяване на стандартите по ал. 3 в съответствие с чл. 35 – 38.

(5) Нормативен акт може да препраща към български стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти, само когато са въведени и издадени в превод на български език и при спазване изискванията на чл. 57.

В общия случай стандартите са доброволни, само по изключение може да бъдат задължителни, ако това задължение е описано в “нормативен акт” и то само за въвеждане на европейско право.

Интересен е и раздел III от закона, казващ, де факто, че международни и европейски стандарти са валидни само и единствено когато са въведени като български такива.

А ето какво казва наредба за ЕМС . Няма задължителност на каквито и да било стандарти. Има СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ !!! , което е доста различно от стандарт.

Изобщо кашата в законодателството е пълна, но в крайна сметка задължителни стандарти няма (поне по отношение на ЕМС) – има точно описани изисквания.

А ето тук е описано кратко и ясно за незадължителността на стандартите и за задължителните изисквания.

А пък производител да напише на сайта си, че даден конкурентен продукт не може да се продава в EU , защото не спазвал даден стандарт е не само непрофесионално , а е дори смешно.

Ще станете за смях ей ……