SS7 blog

Горна Диканя hi-tech

Browsing Posts published in May, 2009

Още по темата за отнемане на СУМПС при проверка на пътя. Четейки ЗДП , виждаме, че отнемането на СУМПС става само със мотивирана заповед на съответния началник. : Чл. 172. (1) Принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква “а” се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите […]

Намерих някакъв термистор наоколо и спретнах набързо температурен датчик. Не претендира за точност , освен това е високоомен и създава разни грешки на входа на АЦП-то (то пък май е нискоомно). Нелинеен е, а няма кои да си играе да го линеаризира програмно. Общо взето не става за сериозни цели. Ще купя LM35 и LM335 […]

PicoIP на Неомонтана е доста добър контролер, предназначен основно за управление на комутатори, но с 16-те си изходни порта и 8 входни (10 битов АЦП) има широко поле на приложение за всякакъв вид автоматика. Голямо предимство е управлението му чрез snmp , т.е. дистанционно може да се управляват до 16 консуматори и да се мерят […]