Намерих някакъв термистор наоколо и спретнах набързо температурен датчик. Не претендира за точност , освен това е високоомен и създава разни грешки на входа на АЦП-то (то пък май е нискоомно). Нелинеен е, а няма кои да си играе да го линеаризира програмно. Общо взето не става за сериозни цели.

Ще купя LM35 и LM335 . Първата е калибрирана в целзиеви градуси , втората в келвинови. Първата за вътрешен датчик , втората за външен. Ама това по нататък, като остане свободно време.