Първо, за да се успокоят духовете, ще кажа, че опита ми за анализ кой е слухтял Танов, се основават изцяло на публично достъпна информация.

Това е ГСМ спецификацията. Това как работи подслушватената апаратура, никой освен производителя не знае (вкл. и МВР). Но не е трудно човек познаващ ГСМ спецификацията, да се досети за начина и на работа. Делян например мисли, че подслушването увеличава закъсненията в разговорите, обаче аз изобщо не съм убеден в това. По скоро мисля, че не променя закъсненията, не променя нищо. По спецификация, операторите не трябва да знаят (да не могат да знаят) кои е подслушвания абонат. Та въз основа на малко мислене , може да се каже, че апаратурата следи сигнализацията и като види в нея подслушвания номер, започва да копира (а не да прерутира) гласовия канал към записващата апаратура.

Най-вероятно това действие не остава никъде никакви логове.

Та по същество. Официалната “експертиза” казва, че това е презапис на телефонни разговори.

Т.е признание, че някой е записвал телефонни разговори, а аз споделих и мнение за това къде и от кого е записвано. За съжаление “експертизата” не се задълбочава чак дотам.

И да светна експертите , че пропаданията на отделни звукове , най-вероятно се дължи на дропнати пакети по радиоканала.

Няма да се хабя да коментирам “нарушение на параметрите в областта на синтаксиса, стилистиката и интонацията” и останалата част от експертизата.

Най- важното за мен е признанието, че това са записи от телефонни разговори. Другото са подробности.

И ако прокуратурата наистина иска да разбере имало ли е монтаж (а не манипулация) , да замери времетраенето на разговорите, да изиска разпечатка от оператора и да провери има ли разговор с такова времетраене.

p.s.

Израза ” неестествени отклонение от честотата “, може да бъде измислен само от милиционерски мозък или от пълен профан.

Отклонение от КОЯ честота ?