Биволъ и Делян имат интересни мисли по въпроса кой е правил записите ( и дали те са манипулирани).

Биволъ  набляга на факта, че във всички записи има маркери , както ги нарича – бипове. За съжаление обаче тези маркери може да са добавени по късно.  Делян пък предлага анализ на база доказване на ГСМ кодеци в записите. Напълно възможно според мен, ако на някой му се занимава.

Едно нещо обаче е трудно обяснимо (и досега използвано като доказателство, че Танов сам се бил записавал) – всички записи включват звукове малко преди и по време на повикването.   Което би било нормално (ако Танов сам се е записвал) само когато Танов е набиращия.

Да , обаче има два разговора – с Боце и Фидоска, при които Танов е  повиквания абонат. Но и на тези записи ясно се чува, че има запис малко преди и по време на повикването.

Един от начините да се случи това е Боце и Фикоска да са се записвали сами (виж кде ме клъвна петела).

Другия начин ( и според мен единствения възможен) , е записващата апаратура да има достъп до сигнализацията на оператора. Поглеждайки ГСМ спецификацията (сигнализацията) ще видите, че гласов канал се изгражда още преди MSC-a да подаде сигнал “звъни” към търсещия.

Единствената структура в  тази територия, която може да има (и има по закон) достъп до сигнализацията на операторите е милицията.   Идеята, че частна апаратура има достъп до сигнализацията на оператора (и никой да не разбере в дълъг период от време)  не само граничи, ами си е направо фантастика.

В духа на тези разсъждения, не случайно вчера физкултурника изведнъж взе да се “пита” , кой и как контролирал операторите. Съвсем явно посъветван от някого.  Защото такива записи може да направят само две структури в територията – милицията или оператора.

Убеден съм, че нито един оператор няма интерес да записва когото и да било (още по малко пък после да публикува записаното) . Операторите имат една друга, много по земна цел – да печелят пари.

Манипулацията на мильовците е очевадна. Ще се стремят да се измъкнат всякак си. Дори опитвайки се да ни убеждават, че записите били монтирани.  Дори да допуснем, че има интервенция, факт е , че такива записи може да направи само милицията