или първи закон на термодинамиката.

Температурата на затворена система е равна на внесената енергия плюс извършената върху нея работа. В случая (отопление) работа не вършим, така, че  този закон се привежда до следното твърдение :

При постоянна температура на затворена система вкараната в нея и излязлата от нея енергия са равни. Т.е трябва да вкарваме енергия равна на топлинните загуби, за да поддържаме постоянна температура.

След като вече измервам температурата в къщата (и нямам търпение да пристигнат датчиците за ел.енергия) , взех че засекох консумацията на ел.енергия от електромера за последдния един час , а именно – 2.24 kWh.

Всичката тая енергия в крайна сметка се превръща в топлина , въпреки, че 4-те компютъра харчат подобаваща част от нея.

Та в крайна сметка установих, че за поддържане на 22 градуса е необходима 2.24 kW енергия , т.е толкова са топлинните загуби на три отоплявани стаи – около 100 куб.метра. Топлинните загуби обаче зависят от температурната разлика между отопляваните помещения и външната температура. Тази разлика в момента е dT = 21 градуса.

В крайна сметка загубите (или необходимата мощност за отопление са 1 W куб.м/C , което е една доста ниска стойност.

Ниска е , защото отоплението е с инверторни климатици , които отдават около три пъти повече топлинна енергия, отколкото консумират. Приведено в реална топлинна мощност – отоплявам с около 6.5 – 7 kW , което вече е разумна стойност.

От нея вече (и повърхността на стени,тавани и под) мога да сметна топлопроводимостта на стените, но в момента ме мързи, пък и имам друга работа. Но ще ги сметна , защото ми е интересно