Slack не се поддържа. Ще го лъжем…. Да инсталирам Вин версията е под достойнството ми , дори само за разучаване. Пък и смятам да прехвърля WP от MySQL на Oracle. Засега : root@web2:/opt# root@web2:/opt# rpm2tgz or.rpm root@web2:/opt# w 04:23:58 up 40 days,  3:33,  2 users,  load average: 1.75, 1.26, 0.60 USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   […]