Slack не се поддържа. Ще го лъжем….

Да инсталирам Вин версията е под достойнството ми , дори само за разучаване. Пък и смятам да прехвърля WP от MySQL на Oracle.

Засега :

root@web2:/opt#
root@web2:/opt# rpm2tgz or.rpm

root@web2:/opt# w
04:23:58 up 40 days,  3:33,  2 users,  load average: 1.75, 1.26, 0.60
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     pts/2    78.40.140.9      04:12    3:49   1:08   0.00s /bin/sh /usr/bin/rpm2tgz or.rpm
root     pts/3    78.40.140.9      04:16    0.00s 18.61s  0.00s w
root@web2:/opt#

Малко поумряхме…

root@web2:/opt# pkgtool

И готово. Сега да видим дали ще потегли.

Настъпих няколко мотики… като например, че oracle не може/не трябва да се стартира с root потребител.

В райна сметка :

http://dupnica.net:8080

обаче /apex липсва , хм..  Ще го търся утре, тъкмо и ще допиша инсталацията.