SS7 blog

Горна Диканя hi-tech

Browsing Posts tagged ЗДП

Съгласно чл. 189 ал. 5 от ЗДП накзазателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв включително не подлежат на обжалване ! Това обаче е в директо противоречие с чл. 6. ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека : Член 6 1. Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или […]

Всеки, които мисли, че не е правилно глоби до 50 лв да са необжалваеми може да подаде жалба, и евентуално след това да заведем дело в Европейския съд. Това го пиша, не защото съм против спазването на ЗДП , точно обратното ЗДП трябва да се спазва , особено ограниченията на скоростта. Пиша го , защото […]