SS7 blog

Горна Диканя hi-tech

Browsing Posts in гдбоп

Е , изписа се достатъчно последните дни. Не виждам смисъл да се хабя. Интересното е, че колегата е решил да им подари един сървър :) . Пък ако вземат та сбъркат сървърите, ще ги съдя до дупка. Хаха, сървърите са на покрив естествено. Не е лоша идеята съдържанието да се достъпва през NFS , или […]

Да разгледаме любимия на НСБОП член от НК : Чл. 172а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект […]

ГДБОП са спретнали поредната простотия. И по медиите вече се пише и говори, че интернет доставчик = престъпник и пират. Лично аз не мога да проумея как колегите в Добрич са допуснали да се случи подобно нещо и да рискуват бизнеса си . Говори се за 6 000 клиента. Та да си дойдем на думата. […]