Всеизвестен е факта, че един ден преди да фалират, всички банки са в прекрасно финансово състояние :) . Тази седмица 3 големи европейски банки ненадейно отимаха проблеми с ликвидността и набързо ги национализираха.

Проблема при европейските банки е, че техните активи са почти равни и даже надхвърлят БВП на съответните страни.  Наложи се Fortis да бъде спасявана от 3 държави .

Огромната италианска банка Unicredit по принцип няма проблеми с капитализацията (като изключим 1 милиард долара в американски ипотечни облигации) , но така, както няма проблеми, незнайно защо е решила да продава недвижими имоти с цел събиране на кеш. Разбира се българското и подразделение също няма никакви проблеми.

В тия несигурни времена е силно препоръчително наличните пари да не са само в една банка. Ако имате пари – разделете ги поне в 3-4 банки , или ги вложите в бурканбанк. Ето една изпитана технология.

Не разчитайте прекалено много на фонда за гарантиране на влоговете. При една по-сериозна банкова криза, фонда просто няма да има достатъчно средства за изплащането на всички депозити.

Предупредени сте :)