Навремето бях писал един пост за това , че при ТП-линк суичовете има галванична връзка между 4 порта !! . Ето схемата на входната верига на един порт:

Два от резисторите замасяват (по променлив ток) свободните двойки на кабела (и оттук идват потенциалните разлики, ако другия край на кабела е включен в незанулен компютър), а третия резистор замасява трансворматора по променлив ток (сигнал). Трансформатора обаче е диференциален и работи прекрасно и при свободен (незамасен) среден извод.

По правилата на изкуството (проектирането де) , всеки порт трябва да има отделен кондензатор към масата на суича и така да няма галванична връзка между портовете. Да,  ама братския китайски народ, с цел да икономиса някой друг кондензатор слага само по един на два порта !

т.е червената линия води към друг (един или повече) портове на суича. Точно тя се прекъсва, както съм показал тук.