е една много добра безжична карта. Работи с микротик, въпреки, че мтика не показва реалната и мощност :

status: connected-to-ess
band: 2.4ghz-g
frequency: 2462MHz
tx-rate: 36Mbps
rx-rate: 1Mbps
ssid: “dd-wrt”
bssid: 00:14:BF:09:54:73
signal-strength: -74dBm
noise-floor: -97dBm
signal-to-noise: 23dB
tx-ccq: 83%
p-throughput: 5857
current-ack-timeout: 56
current-distance: 56
framing-mode: none
last-ip: 192.168.3.1
802.1x-port-enabled: yes
authentication-type: none
encryption: none
current-tx-powers: 1Mbps:18,2Mbps:18,5.5Mbps:18,11Mbps:18,

6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:15,

48Mbps:14,54Mbps:13
notify-external-fdb: no

картата си излъчва обещаната мощност.

Освен това има и много добра чувствителност. Горната информация е от такава карта свързана към WRT54G , намиращ се вътре в сграда отдалечена на 5 км от микротика и то без пряка видимост !!!

Картата може да се купи от ртс. Като казва един уважаван от мене човек – “струва си” :)

п.с.

Картата харди доста ток и не работи със всички дъна . Ако след разрешаването и , МТика се рестартира, дъното не може да осигури необходимия и ток .