БЕх позабравил катеренето по покриви , особено при силен вятър.

Къде имаше 90 см. чиния , всичко беше завъртяно , къде по хоризонтал , къде по вертикал , къде по двете заедно.