Ако отново (няма и година) ме накарат да сменям пак регистрационния номер на колата,

ще взема АК47 и ще отстрелям доста  фуражки, даже и до върха им ще стигна.