Ето и крайния вариант за защитата – 2 двойни розетки със разрядници и диференциална защита, запоена върху разрядниците :

dsc00633.JPGdsc00632.JPG

Разрядниците са 2x220V (продават ги в Арго-контар) , диодния мост – 2W10M, а transil диода – 1.5KE6V8CA