Тъй като съм циция :) , и пари за глупости не давам, ние не използваме импулсни захранвания за всеки комутатор. Захранването на всички комутатори който съм отварял е импулсно с MC34063 – това е импулсен преобразувател с максимално вх. напрежение 40V . Обаче за икономия в комутаторите са сложени 25V филтриращи кондензатори, т.е. комутатора може да работи максимум до 25V право напрежение (18V променливо – TP-LINK имат изправител на самия комутатор) .

Обаче на 25V захранване може да се пуснат 3-4 комутатора – спада на напрежение в края на кабела е голям и последния комутатор не може да тръгне, т.е. той тръгва, но при токови удари забиват.

Затова ние махаме 25 волтовите кондензатори и слагаме един 470 микроF 50V на тяхно място. Захранваме със 24V променливо – което изправено идва 36-37 V

switch-40v-power.jpg

На теория могат да се захранят около 10-на комутатора с 2 A захранване ( 50W) . Ние повече от 5 нямаме, но тези дни ще сложим още .

Недостатък на метода е, че всички комутатори се пускат едновременно и големия пусков ток пречи за захранването на много switch-ове. Това може да се избегне, като се захранва с постоянно напрежение (не повече от 38V) и се сложи малък филтриращ кондензатор (на комутатора) – от порядъка на 100 mикроF.