На вниманието на инвеститорите :

12.2007

prihodi12

Има задължения за събиране , ааааа . Пак трябва тормоз на длъжниците. Познайте кои са длъжници – бизнес абонатите разбира се .

Ще кажа 2 добри думи за НЗОК. Клиенти са ни. НИКОГА, ама никога досега, от няколко години не са имали просрочие на фактура. Винаги плащат в срок. Ама винаги.

Всички останали търпят критики, включително и ние сме забавяли плащания.