Има жертви от постовете , сега се чуда как да ги оправя.