или как банките създават пари от нищото. Ето едно много добро обяснение.

Не случайно една от основните религии забранява лихвите и лихварството. И до неотдавна (исторически погледнато) в Англия, получаването на лихва за заем се е наказвало със смърт.

Скоро четох за интересен екперимент, проведен в някакъв град, мисля в Швейцария преди години. Въведени са паралелно с обикновените пари , пари със отрицателна лихва, т.е. ако разполагаш с тях – плащаш процент – един вид данък. Експеримента е бил  изненадващо успешен. Обаче централната банка е усетила заплахата и след съдебни дела, подобни експерименти са били забранени.