Ако някой ви каже, че сте длъжни да се съобразявате или да спазвате някакъв стандарт (било български, европейски или международен) , да знаете, че тоя някой ви лъже много сериозно. Да погледнем закона за националната стандартизация , по точно чл. 5 : Чл. 5. (1) Българските стандарти се прилагат доброволно. (2) В нормативен акт, който […]