Така . Да видим как и кой може да отнеме СУМПС (законно) . В ЗДП е описано точно : Чл. 171. (Доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните […]