Съгласно ЗАНН , давността на наложените с НП глоби е две години , ако през това време органа не е предприел някакви действия за прилагане на наказанието (плащане на глобата). Абсолютния давностен срок е три години и той се прилага служебно. За съжаление две годишния срок (поне тукашния КАТ не си мърда пръста да предприема […]