Лелее, как веднага ме надушихте, че пуснах блога :) По същество. Покрай досегашната ми (вече бивша) работа се сетих за един метод за намаляване на консумираната енергия (и добитата светлина) от натриеви лампи. Приложим е главно при уличното осветление (на цял клон, а не на всяка лампа поотделно)  и е прост и евтин. Много евтин. […]