Лелее, как веднага ме надушихте, че пуснах блога :)

По същество. Покрай досегашната ми (вече бивша) работа се сетих за един метод за намаляване на консумираната енергия (и добитата светлина) от натриеви лампи.

Приложим е главно при уличното осветление (на цял клон, а не на всяка лампа поотделно)  и е прост и евтин. Много евтин. Би осигурил една прилична икономия от разходите за осветление на всяка община.

Имам предложение за съвместен бизнес към всеки, който може да го продаде на която и да е община. Реализираната икономия е от порядъка на 20 до 40% от разходите за ток , което не е малка сума дори за малки общини.

Общините плащат десетки хиляди само за ток за уличното осветление, т.е. реализираната икономия е хиляди левове месечно. Съответно идеята е прилично доходна.

Ако някой мисли, че би могъл да го продаде (т.е да го реализираме съвместно , като аз дори ще го финансирам самостоятелно) ще делим печалбата.