за който ме разбира. Който не разбира, ще разбере по-късно.