Ще трябва днес да подавам годишната декларация по ЗКПО .  А как само ненавиждам всички тия неща :)

Счетоводството не е лошо нещо, ама ……  Покрай приключването открих интересни неща – например, че сме платили повече от необходимото (фактурираното)  на доставчика ни,  а също така, че някои хора ми дължат пари .

Та тая седмица ще си дрънча дължимото от всички.  Дори половината да събера, ще си платя данък печалба за 2007.