От другия месец минаваме изцяло на оптична свързаност, т.е. нови клиенти ще се пускат само по MM оптичен кабел. Постепенно ще се заменят и старите VDSL и LAN връзки. Радиото остава :)

Дълго време се чудех MM или SM да ползваме, но везните натежаха в полза на MM – къси разтояния, лесно терминиране , въпреки по-високата цена.

MM media converter

Update: 12.2007

ММ е Сменено на SM, заради по-голямата скалируемост. MM няма бъдеще и няма смисъл да се инвестира в ММ кабели.