Днес валя дъжд и гръмна 5-6 пъти. Ефекта от протекторите е следния :

nikolaj-vk_last_10800.png

Част от загубите се дължат обаче и на потенциални разлики – има още комутатори с неразделени портове. Всъщност има и още 3-4 незащитени комутатора, дано извадя късмет да наслагаме навсякъде защити.