Понеже днес ми писна и от енерго (разликата в “нулите” и то наблизо е отчайваща) , и от клиенти с незанулени контакти, и от производители на комутатори и мрежови карти, които само гледат да икономисат нЕкой елемент, току що взех грубото решение посредством нож да се галванично разделят всички портове на всички комутатори – трябва да се прекъснат определени пътечки.

Засега няма да обяснявам подробно, който има някакви познания по електроника – знае кои, пък и при различните комутатори е различно.