Това ще остане в историята. Рекорд по натоварване :

20:33:08 up 24 days,  8:49,  2 users,  load average: 55.96, 88.21, 91.25

Добре, че успях да се логна в машината и да килна web server-а .