Това е доста добро b/g wireless устройство. Най-доброто от тези с които съм работил досега. Вносител са Solytrade , и цената им е много добра.

Устройството работи във всички режими – AP , AP-client , bridge-p2p, bridge-p2mp, bridge-wds. Стандартната мощност е 17 dB, но с префлашване с този firmware може да се увеличи до 200mW.

След upgrade се отваря :

http://192.168.2.1/hwset.asp , там се избира regulation domain , т.е. до кой канал да работи. Поддържа и 14-ти канал.

http://192.168.2.1/initgain.asp , там се задава усилването и мощността. Опитно установени стойности са тези :

HW INIT GAIN (1~7): 1

HW TX POWER CCK: 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

HW TX POWER OFDM: 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

В заключение, това устройство е най-доброто на пазара в момента. Използваме 10-на бр. като ap-client и досега нито едно не е забило, изгоряло или показало какъвто и да е проблем.

p.s.

Установихме, че не е добре да се вдига мощността до край. Най добри резултати се получава със :

HW TX POWER CCK: 14 14 …

HW TX POWER OFDM: 20 20 20 …

EW-7206APg