Размяна на писъмца :)

Уважаеми г-н ………,

Бихме искали да Ви информираме, че

Договора за ползване на услугата ADSl e изтекъл на 28.02.2009 г.

В „специалните условия”, включени в Договора е посочено, че

след срока на изтичане на Договора, същия се подновява автоматично,

докато една от страните не предупреди другата с писмено предизвестие,

изпратено 30 /тридесет/ дни преди изтичане на предварително уговорения срок.

В случай, че прекратите Договора предсрочно, то Вие заплащате оставащите

месечни такси до края на удължения срок.

С Уважение,

Отдел Обслужване на клиенти


И от мен :

Във връзка с сметка 1045956679 /5.7.2009 , тел. 0701/50137

Уважаеми Господа,

аз пък искам да ви информирам, че изтеклия на 28.2.2009 договор е
сключен на 27.2.2007 и в него НЯМА “СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ” , ако бъдете
така добри го намерите и прочетете.

Моля да ми бъде изпратено ксерокопие (с мой подпис) от последния
договор(заявка) с Вас .

Неполучаването на копие от договора в срок от един месец, ще считам за
отказ и ще се обърна към съответните органи във връзка с порочната
практика за непредоставяне на договори на клиентите Ви и съответно
отказа Ви.

Искам и да ви напомня, че при откриването на телефонния пост съм платил авансово ДВА абонамента, и , че ми дължите единия в размер на 20 лв, във връзка със закриването на тел.пост на 31.7.2009г.

Те, че пари от мен няма да видят е ясно, ама сега ще ги гоня и за едни 20 лв. дето ми взеха в началото.

Аз пък ги топнах за начало на КЗП , следва КРС :

Жалба срещу БТК АД

Уважаеми Господа

На 27.02.2007 подписах заявление -договор с БТК АД за услугата АДСЛ. Не ми беше дадено копие от договора, въпреки моето изрично настояване. В споменатия договор липсват н.нат “специални условия”, според които след изтичане на договора, той се подновява автоматично за срок от една година.

На 12.6.2009 прекратих споменатия договор (след изтичане на срока му на 28.2.2009г) , а според ОУ на БТК АД, след изтичане на срока му той се подновява само за един месец – т.е става безсрочен.

На 5.7.2009г. съгласно сметка 1045956679 /5.7.2009 БТК АД ми начиславя “неустойка” в размер на 144 лв.

След връзка с отдел Обслужване на клиенти , ми беше отговорено, че договора се подновявал ватоматично за срок от една година въз основа на “специалните условия” , каквито липсваха в моя договор от 27.2.2007 г.

Отново получих гласен отказ на желанието ми да ми бъда дадено копие от споменатия договор.

Моля за съдействие за получаването на копие от договора ми с БТК АД от 27.2.2007г, в който е видно, че такива “специални условия” липсват.

с Уважение:

p.s.

Ето и бланка на самата заявка(договор) , подписана февруари 2007 г.
Няма клауза “специални условия”