Как се отразява на рутерите и/или комутаторите . Ами ето как :

87247250250_4-month.png