Вече 3 хотела в Паничище имат интернет. Освен това почти цялата местност има покритие.

Скоро ще са налични карти за почасов достъп за лаптопи на открито. В хотелите обикновено имат собствени WiFi рутери с покритие на рецепцията и фоайето. Някои хотели имат и изградена (но не пусната в действие) вътрешна ЛАН мрежа с розетка във всяка стая.

Днес пуснахме хотел Луч :

Ето и CPE-то за хотела :

Сигнала е малко слаб , защото е в края на покритието на антената ( и няма пряка видимост ), но като пуснем всички желаещи , ще си играя с насочването на базовата антена.

Между другото , антената е много добра – от wispbg.com

Ето и сигнала :

# INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL-STRENGTH TX-RATE UPTIME
0 ;;; bdz
wlan2-2.4g 00:02:72:72:xx:xx no -62dBm@1Mbps 54Mbps 1h47m1s
1 ;;; lu4
wlan2-2.4g 00:02:72:72:xx:xx no -76dBm@54Mbps 36Mbps 1h46m33s

Лошото е, че забравям апарата в колата и никой не ще да слезе от покривите да го вземе :)

Ето и един изглед към мальовица:

Горния край на една от малките писти. Скоро ще сложим камера предаваща в реално време.