Използването на GSM напоследък е станало доста опасно, а пък използването на СМС-и си е направо лудост. Доста хора не знаят, че СМС-ите се предават по контролния канал на ГСМ мрежите без никакво криптиране и могат да бъдат прихванати и прочетени сравнително лесно. Ето производител на такова оборудване, който твърди, че дори декодира  разговорите в […]